Upoznajte naše članove

Rotaractu se mogu pridružiti sve fizičke osobe od 18-30 godina. Ovdje možete pronaći sve naše članove i njihove kontakte. Ukoliko imate kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Ivan Kocić, mag.ing.mech.

President

Renata Ljekaj, bacc.oec.

President elect

Maja Opačak, struc.spec.oec.

Treasurer

Martina Trkulja, bacc.admin.publ.

Club secretary

Anđela Bionda

Mag.iur.

Kristijan Kopetti

Bacc.physioth.

Jure Marijić

Mag.ing.mech.

Šime Marijić

Mag.ing.mech.

Ivan Opačak

Mag.ing.mech.

Matej Pudić

Mag.ing.mech.,bacc.oec.

Valnea Starčević

Mag.ing.mech.

Josipa Špernalj

Mag.iur.

Monika Trkulja

Mag.iur.

Marko Weber

Mag.oec.

POČASNI ČLANOVI

Dr. med. Ivan Krajinović, spec. pedijatar

Počasni član

Prijatelj Krajinović je zbog svog iznimnog doprinosa prilikom osnivanja Rotaract Cluba Slavonski Brod dobio status našeg prvog Rotaract počasnog člana.

Zahvaljujemo Foto Kaji na fotografijama svih članova!

FOTO KAJA