Upoznajte naše članove

Rotaractu se mogu pridružiti sve fizičke osobe od 18 do 30 godina. Ovdje možete pronaći sve naše članove i njihove kontakte. Ukoliko imate kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Renata Ljekaj, bacc.oec.

President

Martina Trkulja, bacc.admin.publ.

President elect

Maja Opačak, struc.spec.oec.

Treasurer

Josipa Špernalj, mag.iur.

Club secretary

Ivan Kocić

mag.ing.mech.

Kristijan Kopetti

Bacc.physioth.

Jure Marijić

mag.ing.mech.

Šime Marijić

Mag.ing.mech.

Ivan Opačak

Mag.ing.mech.

Matej Pudić

Mag.ing.mech.,bacc.oec.

Valnea Starčević

Mag.ing.mech.

Monika Trkulja

Mag.iur.

Marko Weber

Mag.oec.

POČASNI ČLANOVI

Dr. med. Ivan Krajinović, spec. pedijatar

Počasni član

Prijatelj Krajinović je zbog svog iznimnog doprinosa prilikom osnivanja Rotaract Cluba Slavonski Brod dobio status našeg prvog Rotaract počasnog člana.

Zahvaljujemo Foto Kaji na fotografijama svih članova!

FOTO KAJA