Upoznajte naše članove

Rotaractu se mogu pridružiti sve fizičke osobe od 18 do 30 godina. Ovdje možete pronaći sve naše članove i njihove kontakte. Ukoliko imate kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Martina Trkulja, bacc.admin.publ.

President

Alen Petrik,

President elect

Maja Opačak, struc.spec.oec.

Treasurer

Matej Pudić, mag.ing.mech., bacc.oec.

Club secretary

Ivan Kocić

mag.ing.mech.

Kristijan Kopetti

Bacc.physioth.

Jure Marijić

mag.ing.mech.

Šime Marijić

Mag.ing.mech.

Ivan Opačak

Mag.ing.mech.

Renata Ljekaj

bacc.oec.

Valnea Starčević

Mag.ing.mech.

Monika Trkulja

Mag.iur.

Matea Šćulić

POČASNI ČLANOVI

Dr. med. Ivan Krajinović, spec. pedijatar

Počasni član

Prijatelj Krajinović je zbog svog iznimnog doprinosa prilikom osnivanja Rotaract Cluba Slavonski Brod dobio status našeg prvog Rotaract počasnog člana.

Zahvaljujemo Foto Kaji na fotografijama svih članova!

FOTO KAJA